සමාජයේ ආරක්ෂාව සඳහා වු මග

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: සමාජයේ ආරක්ෂාව සඳහා වු මග
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: සාලිහ් ඉබ්නු ෆව්සාන් අල්-ෆව්සාන්
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: ආදම් ගේ දරුවන් සියලු දෙනා ම පරීක්ෂණය ට ලක් වීම අල්ලාහ්ගේ ප්ර්ඥාවෙනි. විශ්වාසවන්තයින් තම ඊමානය තර කර ගෙන දහමෙ හි ස්ථීර ව සිටියේ නම්, අති උතුම් අල්ලාහ් පරීක්ෂමණයෙන් හා පීඩාවෙන් ඔවුන් රැක ගනී.
එකතු කළ දිනය: 2014-10-26
Short Link: http://IslamHouse.com/734812
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සමාජයේ ආරක්ෂාව සඳහා වු මග
552.9 KB
Open: සමාජයේ ආරක්ෂාව සඳහා වු මග .pdf
2.
සමාජයේ ආරක්ෂාව සඳහා වු මග
2.9 MB
Open: සමාජයේ ආරක්ෂාව සඳහා වු මග .doc
Go to the Top