Baasil Abdur-Rahman ar-raawii

moo kummaa  lu niŋ …alifaa lu walaa baa lu
kulu kuŋo: Baasil Abdur-Rahman ar-raawii
a maŋkutu sutuŋo: wo le mu baasil bin asdu r-rahmaan ar-raawii ti, a wuluuta Eraaki bankoo le kaŋ 1953 saŋo la, a ye a la londoo makaama foloo soto luwaa niŋ maraloo karambumbaa le to, miniisita bundaa miŋ marata bantala yaataa kaa ke dipolomaa ti, a naata labaŋ i foño la woo la, a tententa kuraani karaŋo la ka a tanka anig ka a karandi a ye londoo makaamoo soto jee, Hafusi la fiilaaroo to , a te faŋo be sabatiriŋ Saudia bankoo le kaŋ saayiŋ Riyadi saatee kono
lafaari tumoo: 2014-10-20
a sitiraŋ sutuŋo: http://IslamHouse.com/733966
bundaalu mennu be dendiŋ a la ( 0 )
Go to the Top