Masjid Khái Niệm – Ân Phúc – Giáo Luật – Lễ Nghĩa

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Masjid Khái Niệm – Ân Phúc – Giáo Luật – Lễ Nghĩa
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Sa-id bin Aly bin Wahf Al-Qotony
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Masjid, Khái Niệm – Ân Phúc – Giáo Luật – Lễ Nghĩa, Dưới Ánh Sáng Của Qur’an & Sunnah: Tác giả nói: “Đây là bức thông điệp tóm tắt về chủ đề “Các Masjid” trong đó trình bày các nội dung: khái niệm Masjid, ân phúc của Masjid, ân phúc của việc xây dựng Masjid, ân phúc của việc đi bộ đến Masjid, lễ nghĩa và các giới luật liên quan đến Masjid, tầm quan trọng của các buổi truyền dạy và học hỏi kiến thức giáo lý trong các Masjid, cùng với các bằng chứng giáo lý từ Qur’an Sunnah.”
Thêm vào ngày: 2014-10-18
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/733761
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Masjid Khái Niệm – Ân Phúc – Giáo Luật – Lễ Nghĩa
1.7 MB
: Masjid Khái Niệm – Ân Phúc – Giáo Luật – Lễ Nghĩa.pdf
2.
Masjid Khái Niệm – Ân Phúc – Giáo Luật – Lễ Nghĩa
5.8 MB
: Masjid Khái Niệm – Ân Phúc – Giáo Luật – Lễ Nghĩa.doc
Go to the Top