ಮಕ್ಕಾ, ಮದೀನಾ ಮತ್ತು ಬೈತುಲ್ ಮುಕದ್ದಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಾಝ್ ಮಾಡುವುದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ

ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಕ್ಕಾ, ಮದೀನಾ ಮತ್ತು ಬೈತುಲ್ ಮುಕದ್ದಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಾಝ್ ಮಾಡುವುದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/733473
Go to the Top