शीराज अब्दुर्रहमान ताहिर

ठूलठूला विद्हरू सामर्गीको विवरण,
शीर्षक: शीराज अब्दुर्रहमान ताहिर
संक्षिप्त विवरण: उहाँ शीराज बिन अब्दुर्रहमान बिन ताहिर बिन हसन अलकूफी अलकुर्दी अश्शाफर्इ हुन, इराकको मुसल नामक स्थानमा १९६८ र्इ. मा उहाँको जन्म भयो, र इराकका केही प्रसिद्ध विद्हरूबाट ज्ञान प्राप्त गर्नु भयो जुन विद्हरू मध्ये शैख अब्दुल्लतीफ बिन खलील, शैख अली बिन हसन, शैख हाफिज अलमुकरी... हुन, र उहाँले इराक यमन र इमारातमा इमामत पनि गर्नु भयो ।
थपने मिति: 2014-10-10
संक्षिप्त सम्पर्क: http://IslamHouse.com/732582
त्यस सम्बंधित विषयहरू ( 1 )
Go to the Top