Bài Thuyết Giảng Đại Lễ E’id Al-Adh-ha Năm 1435 H - 2014

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Bài Thuyết Giảng Đại Lễ E’id Al-Adh-ha Năm 1435 H - 2014
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bài Thuyết Giảng Đại Lễ E’id Al-Adh-ha Năm 1435 H - 2014: Đây là bài thuyết giảng đại lễ E’id Al-Adh-ha kể về nguồn gốc câu chuyện giết tế Qurbaan, ân phước cho người giết Qurbaan và giáo lý liên quan đến việc giết tế.
Thêm vào ngày: 2014-10-07
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/732290
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Bài Thuyết Giảng Đại Lễ E’id Al-Adh-ha Năm
937.4 KB
: Bài Thuyết Giảng Đại Lễ E’id Al-Adh-ha Năm.pdf
2.
Bài Thuyết Giảng Đại Lễ E’id Al-Adh-ha Năm
4.9 MB
: Bài Thuyết Giảng Đại Lễ E’id Al-Adh-ha Năm.doc
Xem thêm ( 1 )
Go to the Top