Truyện Từ Qur’an - Giết Tế Qurbaan -

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Truyện Từ Qur’an - Giết Tế Qurbaan -
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Truyện Từ Qur’an - Giết Tế Qurbaan -: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu kể về câu chuyện giết tế Nabi Isma-i’l – cầu xin Allah ban bình an cho Người – qua câu chuyện khuyến khích tín đồ Muslim bắt chước theo tổ tiên Ibrahim – cầu xin Allah ban bình an cho Người – và đường lối của Nabi Muhammad – cầu xin Allah ban bình an & phúc lành cho Người – trong việc giết tế Qurbaan.
Thêm vào ngày: 2014-10-03
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/731758
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Câu Chuyện Giết Tế Qurbaan
25.3 MB
: Câu Chuyện Giết Tế Qurbaan.mp3
Xem thêm ( 11 )
Go to the Top