ముహమ్మద్ షఅబాన్ అబూ ఖరన్

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: ముహమ్మద్ షఅబాన్ అబూ ఖరన్
సంక్షిప్త వివరణ: ఆయన ఈజిప్టు కు చెందిన ఖుర్ఆన్ పఠనాకర్త. 1404 అంటే 1984లో జన్మించారు. జామియ అజ్ హర్ లోని మఆహద్ అల్ ఖిరాఅాత్ నుండి తజ్వీద్ వ ఉలూమ్ అష్షరిఅహ్ లో యోగ్యత సంపాదించారు. ఆయన స్పెషలైజేషన్ ఖిరాత్ అష్ర అల్ కుబరా. ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ అహ్మద్ ఈసా అల్ మస్రావీ షేఖ్ ఉమూమ్ అల్ మఖారీ అల్ మస్రీయహ్ సంస్థలలో మెంబరు.
చేర్చబడిన తేదీ: 2014-10-03
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/731448
Go to the Top