G Xalaasiyen Allah da & Sukkeyen do Faarenwa

wa ri fonu Subject Information
tuyade: G Xalaasiyen Allah da & Sukkeyen do Faarenwa
sefe nene: Soninke
fo yerente: Ismail Diyani
sagande: Muhammad Kaba
sanqindand: me demera kompe xirindenda ado tunwaranko baraji murira aga omulhamamu
fo deppe: G Xalaasiyen Allah da & Sukkeyen do Faarenwa.
kafu nde tarixi: 2014-10-02
siti fo deppe: http://IslamHouse.com/731115
kani foni ti qannu sagande nyayi: arabi qanne
fo kafunto ( 3 )
1.
G Xalaasiyen Allah da & Sukkeyen do Faarenwa
68.3 MB
2.
G Xalaasiyen Allah da & Sukkeyen do Faarenwa
3.
731115.mp3
8.1 MB
: 731115.mp3.mp3
Go to the Top