తాహా బిన్ ముహమ్మద్ అల్ ఫహద్

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: తాహా బిన్ ముహమ్మద్ అల్ ఫహద్
సంక్షిప్త వివరణ: తాహా బిన్ ముహమ్మద్ అల్ ఫహద్ - ఖుర్ఆన్ పఠనాకర్త. మృదుమధురమైన కంఠస్వరం కలిగి ఉన్నారు. http://taiser.net వైబ్సైటు లో ఆయన పఠించిన ఖుర్ఆన్ పఠనం ఉన్నది.
చేర్చబడిన తేదీ: 2014-10-02
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/731081
Go to the Top