అహ్మద్ బిన్ ఖుదర్ అత్తరాబ్లసీ

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: అహ్మద్ బిన్ ఖుదర్ అత్తరాబ్లసీ
సంక్షిప్త వివరణ: అహ్మద్ బిన్ ఖుదర్ అత్తరాబ్లసీ - కువైత్ దేశానికి చెందిన ఖారీ. హఫ్స్ మరియు ఖాలూన్ రివాయతులలో ఆయన ఖుర్ఆన్ పఠనం రికార్డు చేయబడింది. విచిత్రమేమిటంటే ఆయన కువైట్ ఫుట్ బాల్ టీమ్ లో గోల్ కీపర్ గా పనిచేసేవారు.
చేర్చబడిన తేదీ: 2014-10-02
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/731080
Go to the Top