మజ్దీ అల్ బిల్తాజీ

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: మజ్దీ అల్ బిల్తాజీ
సంక్షిప్త వివరణ: ఈజిప్టు దేశానికి చెందిన ఖారీ. ఆయన స్వరం ఎంతో మృధు మధురంగా ఉంటుంది. ఖిర్ఆత్ అష్రహ్ నైపుణ్యం ఉన్నవారు. వేర్వేరు రివాయతులలో ఖుర్ఆన్ పఠించగలరు.
చేర్చబడిన తేదీ: 2014-10-01
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/730571
Go to the Top