మహ్మూద్ అల్ షైమీ

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: మహ్మూద్ అల్ షైమీ
సంక్షిప్త వివరణ: ఆయన ఖుర్ఆన్ పఠనాకర్త. మహ్మూద్ రషాద్ అల్ షీమీ, ఈజిప్టు దేశస్థుడు, ఈజిప్టు దేశపు రేడియోలో ఖుర్ఆన్ పఠించే గొప్ప ఖారీ, పది రకాలలో ఖుర్ఆన్ పఠించే ప్రావీణ్యం ఉన్న గొప్ప ఖారీ, మస్జిద్ మూదీ అల్ అమ్ర్ యొక్క ముఅద్దన్. నిఖాబతుల్ ఖుర్రా సొసైటీ సభ్యుడు
చేర్చబడిన తేదీ: 2014-10-01
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/730554
Go to the Top