ముహమ్మద్ అల్ కంతావీ

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: ముహమ్మద్ అల్ కంతావీ
సంక్షిప్త వివరణ: అల్ మగ్రిబ్ లోని ఖుర్ఆన్ పఠనాకర్తల పండితులలో ఒకరు
చేర్చబడిన తేదీ: 2014-10-01
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/730551
Go to the Top