ఫవ్వాద్ అల్ ఖామ్రీ

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: ఫవ్వాద్ అల్ ఖామ్రీ
సంక్షిప్త వివరణ: యమన్ దేశానికి చెందిన ఖారీ. అల్ రయ్యాన్ బఖ్తర్ లోని ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ మస్జిద్ యొక్క ఇమామ్ మరియు ఖతీబ్
చేర్చబడిన తేదీ: 2014-10-01
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/730547
Go to the Top