ಯಾಸಿರ್ ಇಬ್ನ್ ರಾಶಿದ್ ಅದ್ದೌಸರೀ

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಯಾಸಿರ್ ಇಬ್ನ್ ರಾಶಿದ್ ಅದ್ದೌಸರೀ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಇವರು ರಿಯಾದ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ದುಖೈಲ್ ಮಸೀದಿಯ ಇಮಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-29
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729785
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 1 )
Go to the Top