ಮಹ್ಮೂದ್ ಖಲೀಲ್ ಅಲ್ ಹುಸರೀ

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಹ್ಮೂದ್ ಖಲೀಲ್ ಅಲ್ ಹುಸರೀ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಇವರು 1917ರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು ಮತ್ತು 1980ರಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದರು.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-29
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729774
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 1 )
Go to the Top