ಶೈಖ್ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಅಶ್ಶಾತಿರೀ

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಶೈಖ್ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಅಶ್ಶಾತಿರೀ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಇವರು 1970ರಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಇವರು ಅಲ್ ಫುರ್ಕಾನ್ ಮಸೀದಿಯ ಇಮಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಅಬೂ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಎಂಬ ಉಪನಾಮದಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-29
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729765
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 1 )
Go to the Top