ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೀ ಬಸ್ಫರ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೀ ಬಸ್ಫರ್
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೀ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ ಖೈಲ್ ಬಸ್ಫರ್. ಇವರು ಹಿ. 1381ರಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-29
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729760
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 1 )
Go to the Top