ತಾಹಾ ಇಬ್ನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಫಹ್ದ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ತಾಹಾ ಇಬ್ನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಫಹ್ದ್
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಅತಿಸುಂದರವಾದ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಕುರ್ ಆನ್ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಎಲ್ಲ ಪಾರಾಯಣಗಳೂ ಇವರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. http://taiser.net
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-29
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729746
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 1 )
Go to the Top