ಅಲ್ ಹುಸೈನೀ ಅಲ್ ಅಝಾಝೀ

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಅಲ್ ಹುಸೈನೀ ಅಲ್ ಅಝಾಝೀ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಅಲ್ ಹುಸೈನೀ ಅಸ್ಸಯ್ಯಿದ್ ಅಲೀ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿಯ್ಯ್ ಅಲ್ ಅಝಾಝೀ. ಇವರು 1956ರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಇವರು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-29
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729745
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 1 )
Go to the Top