ನಾಸಿರ್ ಇಬ್ನ್ ಅಲೀ ಅಲ್ ಕತಾಮೀ

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ನಾಸಿರ್ ಇಬ್ನ್ ಅಲೀ ಅಲ್ ಕತಾಮೀ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ನಾಸಿರ್ ಇಬ್ನ್ ಅಲೀ ಇಬ್ನ್ ನಾಸಿರ್ ಅಲ್ ಕತಾಮೀ. ಇವರು ರಿಯಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಇವರು ಇಸ್ಲಾಮೀ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-29
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729742
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 1 )
Go to the Top