ನಬೀಲ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುರ್ರಹೀಮ್ ಅರ್ರಿಫಾಈ

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ನಬೀಲ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುರ್ರಹೀಮ್ ಅರ್ರಿಫಾಈ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಇವರು ಹಿ. 1398ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜಿದ್ದದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಇವರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಹಲ್ಲಿಯ್ಯಃ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ತಕ್ವಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಮತ್ತು ಖತೀಬರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-29
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729738
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 0 )
Go to the Top