ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಇಬ್ನ್ ಜಮಾಲ್ ಅಲ್ ಊಸೀ

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಇಬ್ನ್ ಜಮಾಲ್ ಅಲ್ ಊಸೀ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಇಬ್ನ್ ಜಮಾಲ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಅಲ್ ಊಸೀ. ಇವರು 1980ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಇವರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಅಲ್ ಕೋಬರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ ಇಖ್ಲಾಸ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಮಾಮರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-29
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729734
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 1 )
Go to the Top