ಮಜ್ದೀ ಅಲ್ ಬಲ್ತಾಜೀ

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಜ್ದೀ ಅಲ್ ಬಲ್ತಾಜೀ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಸುಮಧುರ ಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪಾರಾಯಣಗಾರರು. ಹತ್ತು ವಿಧದ ಪಾರಾಯಣಗಳಲ್ಲೂ ಇವರು ಇಜಾಝತ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-29
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729729
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 0 )
Go to the Top