ಮುಸ್ತಫಾ ಗರ್ಬೀ

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮುಸ್ತಫಾ ಗರ್ಬೀ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಇವರು 1964ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಇವರನ್ನು ಮೊರೊಕ್ಕೋದ ಕುರ್ ಆನ್ ಪಾರಾಯಣಗಾರರ ಶೈಖ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-28
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729408
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 0 )
Go to the Top