ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್ ಮಿಸ್ಬಾಹೀ

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್ ಮಿಸ್ಬಾಹೀ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಯಮನ್ ನ ಕುರ್ ಆನ್ ಪಾರಾಯಣಗಾರರು. ಇವರು ಉಸಾಮಃ ಇಬ್ನ್ ಝೈದ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ ಆನ್ ಕಂಠಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಇವರು ಸನ್ಆದಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-28
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729403
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 0 )
Go to the Top