ಮಹ್ಮೂದ್ ಅಶ್ಶೀಮೀ

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಹ್ಮೂದ್ ಅಶ್ಶೀಮೀ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಮಹ್ಮೂದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಶಾದ್ ಅಶ್ಶೀಮೀ. ಇವರು ಈಜಿಪ್ಟಿನವರು. ಇವರು ಕುವೈತ್ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕುರ್ ಆನ್ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-28
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729396
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 0 )
Go to the Top