ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್ ಹದ್ದಾದ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್ ಹದ್ದಾದ್
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಅಹ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಫತ್ತಾಹ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಹದ್ದಾದ್. ಇವರು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಕುರ್ ಆನ್ ಪಾರಾಯಣಗಾರರು. ಇವರು 25-8-1984ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಇವರು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕುರ್ ಆನ್ ಪಾರಾಯಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇಜಾಝತ್ತನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-28
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729387
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 0 )
Go to the Top