ಮುಹಮ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಭಾರತದ ದಯೂಬಂದ್ ನಲ್ಲಿರುವ ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹದೀಸ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-28
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729351
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 0 )
Go to the Top