ಇಮಾದ್ ಝುಹೈರ್ ಹಾಫಿಝ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಇಮಾದ್ ಝುಹೈರ್ ಹಾಫಿಝ್
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಇಮಾದ್ ಝುಹೈರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾದಿರ್ ಹಾಫಿಝ್. ಇವರು ಹಿ. 1382ರಲ್ಲಿ ಮದೀನಾ ಮುನವ್ವರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಇವರು ಹಿ. 1412ರಲ್ಲಿ ಮದೀನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ತಫ್ಸೀರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಂಬರಿಯ್ಯಃದಲ್ಲಿರುವ ಮನಾರತೈನ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಖತೀಬ್ ಮತ್ತು ಇಮಾಮರಾಗಿ ಮತ್ತು ಮದೀನದ ಕುಬಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಖತೀಬ್ ಮತ್ತು ಇಮಾಮರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಹಿ. 1432ರ ರಮದಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ತರಾವೀಹ್ ನಮಾಝ್ ನ ಇಮಾಮರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-28
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729350
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 0 )
Go to the Top