ಝೈನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಝೈನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಇವರು ಜುಲೈ 1982ರಲ್ಲಿ ಸುಡಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. 2009ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಝ್ ಹರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಯಲದ ಪಾರಾಯಣಗಾರರಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ ಇಜಾಝತ್ತನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-28
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729341
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 0 )
Go to the Top