ಮಹ್ಮೂದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕಮ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಹ್ಮೂದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕಮ್
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಅಶ್ಶೈಖ್ ಮಹ್ಮೂದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕಮ್. ಇವರು 1915ರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಹತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇವರು ಕುರ್ ಆನ್ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 13-9-1982ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-28
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729339
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 0 )
Go to the Top