ഹജ്ജ് നിര്‍ബന്ധമായവര്‍ ആര്‍?

ഫത്‘വകള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഹജ്ജ് നിര്‍ബന്ധമായവര്‍ ആര്‍?
ഭാഷ: തായ്‌
മുഫ്‌തി: മുഹമ്മദ്‌ ബിന്‍ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-ഉതൈമീന്‍
പരിഭാഷകര്‍: ഫൈസല്‍ അബ്ദുല്‍ ഹാദി
പരിശോധകര്‍: സ്വാഫി ഉസ്മാന്‍
സംക്ഷിപ്തം: ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ ഫത്’വാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറുപടി.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-09
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/72927
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: തായ്‌ - അറബി - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

คำถามที่ 451: บุคคลที่มีหนี้สินจำเป็นต้องทำหัจญ์หรือไม่ ?

 

คำตอบ: หากว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำหัจญ์ เพราะอัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า:

«وَلِله عَلٰى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»

ความว่า: และสิทธิของอัลลอฮฺที่มีต่อมนุษย์นั้นคือการมุ่งสู่บัยตุลลอฮฺ อันได้แก่ผู้ที่มีวามสามารถไปยังบียตุลลอฮฺได้ [อาลอิมรอน : 97]

 

ผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวเขาคือผู้ที่ไม่มีความสามารถ ดังนั้นจึงให้ใช้หนี้เสียก่อน และเมื่อมีความสะดวกก็ให้ทำหัจญ์

และถ้าหากว่ามีหนี้สินเพียงเล็กน้อย กล่าวคือมีความพร้อมที่จะทำหัจญ์หลังจากได้ใช้หนี้ไปแล้ว เช่นนี้ก็ให้ใช้หนี้ แล้วก็ทำหัจญ์หลังจากนั้น ไม่ว่าหัจญ์นั้นจะเป็นหัจญ์ที่วาญิบหรือสุนัตก็ตาม แต่ทว่าหากเป็นหัจญ์ที่ฟัรฏู วาญิบที่เขาจะต้องรีบเร่งในการทำ ส่วนหากเป็นหัจญ์สุนัต เขาสามารถทีจะเลือก หากประสงค์ก็ให้ทำหัจญ์สุนัตหรือไม่ก็ได้ และหากเขาไม่มีความประสงค์ที่จะทำหัจญ์สุนัตก็ไม่เป็นความผิดอะไรแก่เขา

 

Go to the Top