నవముస్లిం మార్గదర్శిని - హజ్ యాత్ర

ఆడియోలు విషయపు వివరణ
పేరు: నవముస్లిం మార్గదర్శిని - హజ్ యాత్ర
భాష: ఫ్రెంచ్
అంశాల నుండి: ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, రబువా, రియాద్
సంక్షిప్త వివరణ: మక్కా నగరం వైపు హజ్ యాత్రలో పాల్గొనే ఉద్దేశ్యంతో ప్రయాణించడం ఇస్లామీయ మూలస్థంభాలలోని ఒక మూలస్ధంభమైన హజ్ యాత్రను పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించడమన్న మాట. దీనిలో అనేక రకాల ఆర్ధిక, మానసిక మరియు శారీరక ఆరాధనలు ఇమిడి ఉన్నాయి. ఎవరైతే ఆర్ధికంగా మరియు శారీరకంగా తగిన శాయశక్తులు కలిగి ఉంటారో, అలాంటి వారు తమ జీవితంలో కనీసం ఒక్కసారి హజ్ యాత్ర తప్పకుండా చేయవలసి ఉంది. సూరతుల్ ఆలె ఇమ్రాన్ లోని 97 వ ఆయతులో దీని ప్రాముఖ్యత గురించి ఆదేశించబడింది.
చేర్చబడిన తేదీ: 2014-09-23
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/728601
క్రింది విభజన ప్రకారం ఇది విషయపరంగా వర్గీకరించబడని వాటిని సంబోధిస్తున్నది
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 17 )
1.
Préface du Chapitre
1.8 MB
: Préface du Chapitre.mp3
2.
Sommaire du Chapitre
1.1 MB
: Sommaire du Chapitre.mp3
3.
Les mérites de La Mecque et de la Mosquée Sacrée
6.7 MB
: Les mérites de La Mecque et de la Mosquée Sacrée.mp3
4.
La signification du hajj (pèlerinage)
1.3 MB
: La signification du hajj (pèlerinage).mp3
5.
Le temps du hajj
528.5 KB
: Le temps du hajj.mp3
6.
Qui doit faire le hajj ?
1.1 MB
: Qui doit faire le hajj ?.mp3
7.
Les différentes situations du musulman au regard de la capacité à faire le hajj
2.4 MB
: Les différentes situations du musulman au regard de la capacité à faire le hajj.mp3
8.
Nécessité de la présence d'un mahram pour le pèlerinage de la femme
983.1 KB
: Nécessité de la présence d'un mahram pour le pèlerinage de la femme.mp3
9.
Les bienfaits du hajj
2.8 MB
: Les bienfaits du hajj.mp3
10.
Les buts du hajj
5.6 MB
: Les buts du hajj.mp3
11.
La omra (petit pèlerinage)
1.1 MB
: La omra (petit pèlerinage).mp3
12.
La Fête bénie du sacrifice (Aïd Adha)
1.8 MB
: La Fête bénie du sacrifice (Aïd Adha).mp3
13.
Qu'est-ce qu'il est prescrit de faire le jour de la fête du sacrifice
2.1 MB
: Qu'est-ce qu'il est prescrit de faire le jour de la fête du sacrifice.mp3
14.
Les conditions que doit satisfaire la bête destinée à être sacrifiée
1.6 MB
: Les conditions que doit satisfaire la bête destinée à être sacrifiée.mp3
15.
Que fait-on de la bête sacrifiée ?
825.2 KB
: Que fait-on de la bête sacrifiée ?.mp3
16.
Visite de Médine, la ville du Prophète (sur lui la paix)
2.2 MB
: Visite de Médine, la ville du Prophète (sur lui la paix).mp3
17.
Qu'est-ce qu'il est légalement permis de visiter à Médine
4 MB
: Qu'est-ce qu'il est légalement permis de visiter à Médine.mp3
Go to the Top