දේව විශ්වාසයට මඟ පෙන්වන සංඥාවන්

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: දේව විශ්වාසයට මඟ පෙන්වන සංඥාවන්
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: තම සිරුරේ තිබෙන සෑම සෛලයක් ම, සෑම පරමාණුවක් ම මැවුම් කරුගේ කැමැත්ත ට සහ නියෝගය ට එකඟ ව ක්රිرයා කරන බව මිනිසා නිසැක ව නිගමනය කරයි.
එකතු කළ දිනය: 2014-09-16
Short Link: http://IslamHouse.com/727886
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
දේව විශ්වාසයට මඟ පෙන්වන සංඥාවන්
495.4 KB
Open: දේව විශ්වාසයට මඟ පෙන්වන සංඥාවන්.pdf
2.
දේව විශ්වාසයට මඟ පෙන්වන සංඥාවන්
3.1 MB
Open: දේව විශ්වාසයට මඟ පෙන්වන සංඥාවන්.doc
Go to the Top