Tận Dụng Cơ Hội 10 Ngày Zdul-Hijjah

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Tận Dụng Cơ Hội 10 Ngày Zdul-Hijjah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Trang web Thiên Sứ của Allah www.rasoulallah.net
Giới thiệu sơ lược: Tận Dụng Cơ Hội 10 Ngày Zdul-Hijjah: Nhân danh Allah, mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, cầu xin bằng an và phúc lành cho Thiên sứ của Allah, cho gia quyến của Người cùng tất cả các bạn đạo của Người. Quả thật, những con đường của Allah trong vũ trụ này đều là những con đường được lựa chọn. Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã chắt lọc một số vị Nabi trong các vị Nabi của Ngài.
Ngài chắt lọc một số vị Thiên Thần trong số các vị Thiên Thần của Ngài, Ngài chắt lọc một số tháng trong các tháng của Ngài và Ngài chắt lọc một số ngày trong các ngày của Ngài, và một trong những ngày Allah chắt lọc và ban hồng phúc cho nó hơn những ngày khác đó là mười ngày Zdul-Hijjah.
Nào chúng ta hãy cũng nhau tìm hiểu về ân phúc của những ngày này và những việc làm tốt đẹp và ân phước trong những ngày này.
Thêm vào ngày: 2014-09-10
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/727740
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Tận Dụng Cơ Hội 10 Ngày Zdul-Hijjah
908.1 KB
: Tận Dụng Cơ Hội 10 Ngày Zdul-Hijjah.pdf
2.
Tận Dụng Cơ Hội 10 Ngày Zdul-Hijjah
4.9 MB
: Tận Dụng Cơ Hội 10 Ngày Zdul-Hijjah.doc
Go to the Top