Giới Thiệu Về Tôn Giáo Islam

Phim ảnh Giới thiệu chung
Chủ đề: Giới Thiệu Về Tôn Giáo Islam
Ngôn ngữ: Việt Nam
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Giới thiệu sơ lược: Đoạn Video giới thiệu về Islam, thứ hai là tâm sự của một chàng thanh niên cải đạo sang Islam bởi lý do lòng tin tưởng giữa người với người được tìm thấy ở Vương Quốc Saudi Arabia (Ả Rập Xê Út), trong khi lòng tin đó không thấy được ở nhiều nơi trên thế giới.
Thêm vào ngày: 2014-09-08
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/727705
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Amharic - Tiếng Sri Lanka - Afar - Swahili - Tigrinya - Bồ Đào Nha - Malayalam
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Giới Thiệu Về Tôn Giáo Islam
183.2 MB
2.
Giới Thiệu Về Tôn Giáo Islam
Go to the Top