การใช้ประโยชน์จากความรู้

บทความ การ์ดของข้อมูล
หัวข้อ: การใช้ประโยชน์จากความรู้
ภาษา: รัสเซีย
ผู้เขียน: อิบนุล เญาซีย์
คำอธิบายโดยย่อ: บทความเรื่องวิธีการใช้ประโยชน์จากความรู้
วันที่เพิ่ม: 2008-01-08
ลิงก์แบบย่อ: http://IslamHouse.com/72547
:: หัวข้อนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ ::
คำแปลของการ์ดข้อมูลในภาษาต่างๆ: รัสเซีย - อาหรับ - มาลายาลัม - เบ็งกอล - บอสเนีย
คำอธิบายโดยละเอียด

"Я встречался со многими шейхами, и дела одного из них отличались от дел другого, и сила их знания различалась по уровням. И тот, от общества которого я получил наибольшую пользу, был тем, кто применял своё знание, хотя были те, кто превосходили его в учёности.

Я встречал группу из людей хадиса, которые запомнили и знали многое, однако, они позволяли себе сплетни под видом джарх ва та'дил (наука критики передатчиков), они взимали плату за пересказ хадиса, и они были торопливыми в ответах, даже если они были не правы, лишь бы не пошатнулось их положение.

Я встречался с Абдул-Ваххабом аль-Анмати, он следовал методологии салафов. Никто никогда не слышал сплетен в его присутствии и никогда не брал он плату за обучение хадисов. Когда же я читал хадис, посвященный смягчению сердца, он плакал непрестанно. Я был очень молод в то время, (но) его плач затронул моё сердце. Он не говорил лишнего относительно тех, о ком мы слышим из преданий.

Я встречался с Абу Мансуром аль-Джавалики, он был очень молчаливым, очень осторожным в своих словах, щепетильным и учёным. Иногда ему задавали вопрос, с виду лёгкий, из разряда тех, на которые наша молодёжь спешит дать ответ, однако, он уклонялся от ответа, пока не был уверен. Он много постился и часто молчал.

Таким образом, я получил от этих двух пользы больше, чем от других, и я уяснил из этого вот что: наставление людей своим поступком более вдохновляющее, чем наставление словами. Поэтому, следует выполнять то, что знаешь, ведь, поистине, это большая опора. И мискин, истинный мискин (бедняк), тот, кто растрачивает свою жизнь на прослушивание того, что он не делает, так, что он упускает блага этой жизни и блаженства жизни будующей. (Вдобавок), он придёт (в День Суда) банкротом, с весомыми доказательствами против себя же".

Имам Ибн аль-Джаузи

из книги "Саид аль-Хатир"

Go to the Top