หัจญ์ ก้าวต่อก้าว

เว็บไซต์ การ์ดของข้อมูล
หัวข้อ: หัจญ์ ก้าวต่อก้าว
ภาษา: ฝรั่งเศส
เผยแพร่โดย: www.al-islam.com
ลิงก์ของเว็บไซต์: http://www.tohajj.com/frn/steps/hajj-steps.htm
คำอธิบายโดยย่อ: ขั้นตอนการประกอบพิธีหัจญ์ทีละขั้น จัดทำโดยกระทรวงกิจการศาสนา
วันที่เพิ่ม: 2008-01-08
ลิงก์แบบย่อ: http://IslamHouse.com/72296
คำแปลของการ์ดข้อมูลในภาษาต่างๆ: ฝรั่งเศส - อาหรับ - มาลายาลัม - เบ็งกอล - บอสเนีย - ตุรกิช
ไฟล์แนบพร้อมข้อมูล ( 1 )
1.
Le hajj pas à pas
คำอธิบายโดยละเอียด
Go to the Top