Bức Thông Điệp Về Wudu’ – Tắm – Lễ Nguyện Salah

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Bức Thông Điệp Về Wudu’ – Tắm – Lễ Nguyện Salah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bức Thông Điệp Về Wudu’ – Tắm – Lễ Nguyện Salah: Sheikh đã tập hợp trong cuốn sách nhỏ này các giáo luật về Taha-rah và lễ nguyện Salah với lối viết đơn giản mục đích để mọi người ít hiểu biết dễ hiểu.
Thêm vào ngày: 2014-08-21
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/722783
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Bức Thông Điệp Về Wudu’ – Tắm – Lễ Nguyện Salah
767.2 KB
: Bức Thông Điệp Về Wudu’ – Tắm – Lễ Nguyện Salah.pdf
2.
Bức Thông Điệp Về Wudu’ – Tắm – Lễ Nguyện Salah
3.9 MB
: Bức Thông Điệp Về Wudu’ – Tắm – Lễ Nguyện Salah.doc
Go to the Top