ඊමාන් තව්හිද් සහ ඉබාදා

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඊමාන් තව්හිද් සහ ඉබාදා
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් ඉබ්නු ඉබ්‍රාහීම් අත්-තුවයිජිරී
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාමය, අල් ඊමාන්, ඊමානයේ ශාඛාවන් අතුරින් සමහරක්, අර්කානුල් ඊමාන් හෙවත් විශ්වාසයේ මූලිකාංග
එකතු කළ දිනය: 2014-08-13
Short Link: http://IslamHouse.com/722456
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඊමාන් තව්හිද් සහ ඉබාදා
1.2 MB
Open: ඊමාන් තව්හිද් සහ ඉබාදා.pdf
2.
ඊමාන් තව්හිද් සහ ඉබාදා
4.6 MB
Open: ඊමාන් තව්හිද් සහ ඉබාදා.doc
Go to the Top