සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම්

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම්
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: ඔබගේ වහලුන් ඔබගේ සහෝදරයන්ය. ඔබගේ පාලනය යටතට ඔවුන්ව පත් කළේ අල්ලාහ් ය. ඔවුන් හළන දහඩිය බිඳු සිඳී යෑමට පෙර ඔවුන්ගේ කුලිය ලබා දිය යුතුය
එකතු කළ දිනය: 2014-08-11
Short Link: http://IslamHouse.com/722400
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම්
595.4 KB
Open: සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම්.pdf
2.
සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම්
3.9 MB
Open: සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම්.doc
Go to the Top