నవముస్లింల కొరకు ఇస్లామిక్ స్టడీస్ పాఠ్య ప్రణాళిక

పుస్తకాలు విషయపు వివరణ
పేరు: నవముస్లింల కొరకు ఇస్లామిక్ స్టడీస్ పాఠ్య ప్రణాళిక
భాష: ఇంగ్లీష్
పునర్విచారకులు: ముహమ్మద్ అబ్దుర్రఊఫ్
సంక్షిప్త వివరణ: నవముస్లింల కోసం ఇస్లామిక్ స్టడీస్ పాఠ్య ప్రణాళిక: సరైన పద్ధతిలో ఆరాధనలు చేయాలంటే, ముస్లింలు తప్పనిసరిగా ప్రామాణిక జ్ఞానం సంపాదించాలి, ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చుకోవాలి మరియు తన ఆచరణాత్మక సమర్ధతను పెంచుకోవాలి. ఈ మార్పులు ముస్లింల స్వంత నిర్ణయాలు మరియు కృషి నుండి ఆవిర్భవించాలి - ఒకవేళ వారిలో విద్యాపరమైన దృఢత్వం, ధార్మికపరమైన పటుత్వం, సామాజికపరమైన ప్రాధాన్యత మరియు శారీరకమైన గట్టిదనం ఉంటే. ఈ ఉద్దేశ్యం మరియు సంకల్పంతో ఇస్లామీయ బోధనా కేంద్రం "నవముస్లింల కోసం శిక్షణా కార్యక్రమం" తయారు చేసింది. ఇస్లామీయ ధార్మిక హద్దులలో తన దైవవిశ్వాసం, విలువలు, గుణగణాలు మరియు స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తూ మంచిని ఆదేశించే మరియు చెడును నిర్మూలించే, తప్పులు నివారించే మరియు అల్లాహ్ ను విశ్వసించే మార్గంలో , ఒక నవముస్లిం తన చుట్టుప్రక్కల వాతావరణానికి సరైన పద్ధతిలో స్పందించేట్టగా తయారు చేసే ఒక ప్రయత్నం.
చేర్చబడిన తేదీ: 2014-08-07
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/722252
క్రింది విభజన ప్రకారం ఇది విషయపరంగా వర్గీకరించబడని వాటిని సంబోధిస్తున్నది
క్రింది భాషలలో ఇది అనువదించబడింది: ఇంగ్లీష్ - అరబిక్
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 46 )
1.
01 Cover Version 2.2
1.9 MB
: 01 Cover Version 2.2.pdf
2.
01 Cover Version 2.2
1.9 MB
: 01 Cover Version 2.2.doc
3.
02 Evaluation Test Answers
1.9 MB
: 02 Evaluation Test Answers.pdf
4.
02 Evaluation Test Answers
2 MB
: 02 Evaluation Test Answers .doc
5.
03 Evaluation Test old Questions
2.6 MB
: 03 Evaluation Test old Questions.pdf
6.
03 Evaluation Test old Questions
3.2 MB
: 03 Evaluation Test old Questions .doc
7.
04 Evaluation Test Questions
2.2 MB
: 04 Evaluation Test Questions.pdf
8.
04 Evaluation Test Questions
2.9 MB
: 04 Evaluation Test Questions .doc
9.
05 Evaluation Test Student Answer Sheet
1.7 MB
: 05 Evaluation Test Student Answer Sheet.pdf
10.
05 Evaluation Test Student Answer Sheet
1.8 MB
: 05 Evaluation Test Student Answer Sheet.doc
11.
06 Evaluation Test old Answers
2.5 MB
: 06 Evaluation Test old Answers.pdf
12.
06 Evaluation Test old Answers
3.2 MB
: 06 Evaluation Test old Answers .doc
13.
07 Summary of Level I classes
995.5 KB
: 07 Summary of Level I classes.pdf
14.
07 Summary of Level I classes
1 MB
: 07 Summary of Level I classes.doc
15.
08 This folder belongs to
1.7 MB
: 08 This folder belongs to.pdf
16.
08 This folder belongs to
1.6 MB
: 08 This folder belongs to.doc
17.
09 Overview
2.7 MB
: 09 Overview.pdf
18.
09 Overview
2.5 MB
: 09 Overview.doc
19.
10 Tawheed Level I lessons 1-7
3.1 MB
: 10 Tawheed Level I lessons 1-7.pdf
20.
10 Tawheed Level I lessons 1-7
2.7 MB
: 10 Tawheed Level I lessons 1-7.doc
21.
11 Copy of AA Evaluation Test old Answers
2.5 MB
: 11 Copy of AA Evaluation Test old Answers.pdf
22.
11 Copy of AA Evaluation Test old Answers
3.2 MB
: 11 Copy of AA Evaluation Test old Answers.doc
23.
12 Tahaara Level I lessons 1-6
3.7 MB
: 12 Tahaara Level I lessons 1-6.pdf
24.
12 Tahaara Level I lessons 1-6
3.3 MB
: 12 Tahaara Level I lessons 1-6.doc
25.
13 diagramstemp
1.4 MB
: 13 diagramstemp.pdf
26.
13 diagramstemp
1.7 MB
: 13 diagramstemp.doc
27.
14 Salah Level I lessons 1-7
4.6 MB
: 14 Salah Level I lessons 1-7.pdf
28.
14 Salah Level I lessons 1-7
4.6 MB
: 14 Salah Level I lessons 1-7.doc
29.
15 What to read in Salah Level I lessons 1-6
4.3 MB
: 15 What to read in Salah Level I lessons 1-6.pdf
30.
15 What to read in Salah Level I lessons 1-6
4 MB
: 15 What to read in Salah Level I lessons 1-6.doc
31.
16 Zakah Level I lessons 1-2
2.9 MB
: 16 Zakah Level I lessons 1-2.pdf
32.
16 Zakah Level I lessons 1-2
2.6 MB
: 16 Zakah Level I lessons 1-2.doc
33.
17 Siyam Level I lessons 1-2
2.7 MB
: 17 Siyam Level I lessons 1-2.pdf
34.
17 Siyam Level I lessons 1-2
2.4 MB
: 17 Siyam Level I lessons 1-2.doc
35.
18 Hajj Level I lessons 1-2
3.2 MB
: 18 Hajj Level I lessons 1-2.pdf
36.
18 Hajj Level I lessons 1-2
2.8 MB
: 18 Hajj Level I lessons 1-2.doc
37.
19 A New Way of Life Lesson 1
2.8 MB
: 19 A New Way of Life Lesson 1.pdf
38.
19 A New Way of Life Lesson 1
2.6 MB
: 19 A New Way of Life Lesson 1.doc
39.
20 Lesson Evaluation Sheet
910 KB
: 20 Lesson Evaluation Sheet.pdf
40.
20 Lesson Evaluation Sheet
1 MB
: 20 Lesson Evaluation Sheet.doc
41.
21 Lesson Preparation Sheet
924.3 KB
: 21 Lesson Preparation Sheet.pdf
42.
21 Lesson Preparation Sheet
1.1 MB
: 21 Lesson Preparation Sheet.doc
43.
22 Student Attendance Sheet
973 KB
: 22 Student Attendance Sheet.pdf
44.
22 Student Attendance Sheet
1 MB
: 22 Student Attendance Sheet.doc
45.
23 Student Progress Sheet
976.7 KB
: 23 Student Progress Sheet.pdf
46.
23 Student Progress Sheet
1.1 MB
: 23 Student Progress Sheet.doc
Go to the Top