ඉස්ලාම් හි උපවාසයේ අරමු

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාම් හි උපවාසයේ අරමු
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: 1. මුස්ලිම් වරයෙක් පාපයෙන් වැළකී සිටීමට ද තම ආශාවන් මැඩපැවැත් වීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීමට ද උපවාසය මාර්ගයක් වශයෙන් තෝරා ගත යුතුය.
2. කෝපය පාලනය කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කර ගැනීම ට උපවාසය සාධයක් විය යුතුය.
එකතු කළ දිනය: 2014-07-25
Short Link: http://IslamHouse.com/720538
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඉස්ලාම් හි උපවාසයේ අරමු
142.8 KB
Open: ඉස්ලාම් හි උපවාසයේ අරමු.pdf
2.
ඉස්ලාම් හි උපවාසයේ අරමු
3.8 MB
Open: ඉස්ලාම් හි උපවාසයේ අරමු.doc
Go to the Top