Tại Sao Tín Đồ Muslim Nhịn Chay ?

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Tại Sao Tín Đồ Muslim Nhịn Chay ?
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Muhammad Hassaan
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bài viết được chuyển ngữ từ bài thuyết giảng thứ sáu của Sheikh Muhammad Hassaan, trong bài viết đưa ra nhiều kết quả vĩ đại qua nhịn chay Ramadan như đạt được lòng kính sợ Allah, được xóa tội lỗi, đạt được cấp bậc Ehsaan, được vào thiên đàng, được thoát khỏi hỏa ngục . . . khiến người Muslim an tâm mà nhịn chay bằng niềm tin và hy vọng.
Thêm vào ngày: 2014-07-23
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/718920
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Tại Sao Tín Đồ Muslim Nhịn Chay ?
433.3 KB
: Tại Sao Tín Đồ Muslim Nhịn Chay ?.pdf
2.
Tại Sao Tín Đồ Muslim Nhịn Chay ?
6.4 MB
: Tại Sao Tín Đồ Muslim Nhịn Chay ?.doc
Go to the Top