Tạm Biệt Tháng Nhịn Chay & Lễ Nguyện - Zakah Al-Fit-ri - Lễ Nghĩa Của Ngày E’id

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Tạm Biệt Tháng Nhịn Chay & Lễ Nguyện - Zakah Al-Fit-ri - Lễ Nghĩa Của Ngày E’id
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Sa-id bin Aly bin Wahf Al-Qotony
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Là bài thuyết giảng chứa đựng những lời khuyên quan trong khi sắp chia tay với tháng Ramadan hồng phúc, bên cạnh đó, bài thuyết giảng còn đề cập đến vấn đề Zakah Al-Fitri và Ngày E’id.
Thêm vào ngày: 2014-07-16
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/718107
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Tạm Biệt Tháng Nhịn Chay & Lễ Nguyện - Zakah Al-Fit-ri - Lễ Nghĩa Của Ngày E’id
465.6 KB
: Tạm Biệt Tháng Nhịn Chay & Lễ Nguyện - Zakah Al-Fit-ri - Lễ Nghĩa Của Ngày E’id.pdf
2.
Tạm Biệt Tháng Nhịn Chay & Lễ Nguyện - Zakah Al-Fit-ri - Lễ Nghĩa Của Ngày E’id
5.9 MB
: Tạm Biệt Tháng Nhịn Chay & Lễ Nguyện - Zakah Al-Fit-ri - Lễ Nghĩa Của Ngày E’id.doc
Go to the Top