Những Điều Quan Trọng Cho Phụ Nữ Muslim Trong Ramadan

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Những Điều Quan Trọng Cho Phụ Nữ Muslim Trong Ramadan
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Khối khoa học tại nhà xuất bản Al-Wotn
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Đây là bức thông điệp ngắn gọn về những điều quan trọng của phụ nữ Muslim trong tháng Ramadan từ những giáo luật, lễ nghĩa, các Sunnah của nhịn chay và các lợi ích của nó cũng như những phẩm chất đạo đức mà người phụ nữ Muslim cần phải tu dưỡng và làm đẹp nó trong tháng hồng phúc này.
Thêm vào ngày: 2014-07-16
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/718103
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Những Điều Quan Trọng Cho Phụ Nữ Muslim Trong Ramadan
495.6 KB
: Những Điều Quan Trọng Cho Phụ Nữ Muslim Trong Ramadan.pdf
2.
Những Điều Quan Trọng Cho Phụ Nữ Muslim Trong Ramadan
6.6 MB
: Những Điều Quan Trọng Cho Phụ Nữ Muslim Trong Ramadan.doc
Go to the Top