Một số điều sai của phụ nữ trong Ramadan

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Một số điều sai của phụ nữ trong Ramadan
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Khối khoa học tại nhà xuất bản Al-Wotn
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Quả thật, có rất nhiều điều sai của phụ nữ trong tháng Ramadan và những điều sai đó thì muôn hình muôn vẻ, có những điều liên quan đến nhịn chay, có những điều thì liên quan đến việc dâng lễ nguyện Salah trong đêm, một số điều mang tính chung không phải chỉ rơi vào Ramadan mà ngay cả trong các tháng khác. Người phụ nữ Muslim bắt buộc phải bỏ hết những điều tội lỗi và sai trái trong Ramadan và trong những tháng khác. Bởi lẽ đó, chúng tôi muốn đề cập đến một số điều sai trái mà nhiều chị em phụ nữ thường mắc phải trong Ramadan để các chị em tránh, khắc phục và quay về sám hối với Allah.
Thêm vào ngày: 2014-07-13
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/717808
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Một số điều sai của phụ nữ trong Ramadan
970.9 KB
: Một số điều sai của phụ nữ trong Ramadan.pdf
2.
Một số điều sai của phụ nữ trong Ramadan
6.6 MB
: Một số điều sai của phụ nữ trong Ramadan.doc
Go to the Top