Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Nhóm học giả Islam
Nhà xuất bản: www.tafseer.info
Giới thiệu sơ lược: Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim: Quyển sách còn bao gồm Tafseer ba phần cuối của Qur’an và một vài giáo lý quan trọng dành cho người Muslim như: Giáo lý xướng đọc Qur’an, các câu hỏi về niềm tin, các nền tảng Islam, chửa bệnh bằng Qur’an, cầu xin, tụng niệm, giá trị việc hành đạo, cách thức Wudu và Salah kèm theo hình ảnh minh họa và cuộc hành trình mãi mãi.
Thêm vào ngày: 2014-07-09
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/717335
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 3 )
1.
Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim
36.4 MB
: Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim.pdf
2.
Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim
8.6 MB
: Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim.pdf
3.
Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim
73.8 MB
: Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim.pdf
Go to the Top